افزایش قیمت خودرو و دلایل آن
اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
ایساکو صدرنشین در رضایت خدمات مشتریان
اسفند ۱۴, ۱۳۹۷

واحدهای اندازه گیری میکرون و میلز در ضخامت سنجی

طول به معنی فاصله مابین دو نقطه است وبرای اندازه گیری طول از واحدها وابزارهای گوناگونی استفاده میشود.دردنیا برای اندازه گیری طول بیشتر از واحد متر استفاده میشود. معنی متر یعنی مقدار مسافتی که نور درکسری از ثانیه می پیماید .واحد مترخود به واحدهای کوچکتر و بزرگتری تقسیم میشود که عبارتند از:

کیلومترکه با این مشخصه شناخته میشود (km) هزارمتر برابراست با یک کیلومتر

سانتیمتر که با این مشخصه شناخته میشود (CM)  وهرسانتی متر برابر است با یک صدم متر

میلیمترکه با این مشخصه شناخته میشود (mm) که برابراست با با یک دهم سانتی متر

میکرومتر یا همان میکرون که با این مشخصه شناخته میشود (μm) هر میکرومتر برابراست با یک میلیونیم متر

در کار ضخامت سنجی رنگ و پوشش پرکاربردترین واحد اندازه گیری میکرون می باشد.

بیشتر دستگاه ضخامت سنج داری واحد میکرون و میلز هستند.

درصنعت بیشتر از واحد میکرون و در کارشناسی خودرو بیشتراز واحد میلز استفاده میشود.

واحد میلز که مشخصه این مشخصه شناخته میشود (mil) برابراست با یک هزارم اینچ

درکارشناسی خودرو برای تشخیص راحتر وتفکیک پذیری بیشتر بدنه های فابیریک از غیر فابیرک از واحد میلزاستفاده میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با بخش فروش
WhatsApp chat