تصویر نام شناسه قیمت خرید
سختی سنج پرتابل فلزات HT 510 14,100,000 تومان ناموجود
کراس کاتر- تست چسبندگی رنگ 240 Cross Cutter 240 1,450,000 تومان انتخاب گزینه ها
ضخامت سنج رنگ خودرو TG18FN White TG18FN-White 2,450,000 تومان انتخاب گزینه ها
دستگاه تستر دیجیتال رنگ خودرو Qnix4200 Qnix4200

تماس بگیرید

ناموجود
ضخامت سنج دیجیتال رنگ خودرو مدل Defelsko DFT

تماس بگیرید

ناموجود
دستگاه تست دیجیتال رنگ خودرو مدل TG35FN TG35FN 4,100,000 تومان انتخاب گزینه ها
دستگاه تشخیص رنگ خودرو مدل TG25FN TG25FN 2,950,000 تومان انتخاب گزینه ها
دستگاه تستر رنگ خودرو مدل TG18FN TG18FN 2,450,000 تومان انتخاب گزینه ها
دستگاه کارشناسی رنگ خودرو مدل TG100-i TG100-i 4,500,000 تومان انتخاب گزینه ها
تشخیص رنگ اتومبیل مدل TG100-Separate TG100-S 4,700,000 تومان انتخاب گزینه ها