تجهیزات کارشناسی خودرو

شرکت رادان در زمینه واردات، فروش و خدمات پس از فروش انواع دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو و تجهیزات مرتبط با دستگاه تشخیص رنگ خودرو و تجهیزات بازرسی فنی فعالیت دارد.

متن اول

کارشناسی خودرو
کارشناسی رنگ خودرو
دستگاه تشخیص رنگ اتومبیل
ضخامت سنج خودرو FMC TG18
شرکت رادان تجهیزات تست و بازرسی
تجهیزات تست و اندازه گیری ، سختی سنج