شما در این صفحه میباشید: متر لیزری  « متر لیزری سری S9
متر لیزری

متر لیزری سری S9 در سه مدل با رنجهای  60، 80 و 100 متر

متر لیزری,مترلیزری متر لیزری مدل S9 در سه رنج 60، 80 و 100 متری موجود میباشد. این دستگاه تمامی امکانات ممکن برای یک متر لیزری را دارا میباشد.

Technical Specification:

 • Beep
 • Backlight
 • Bouble
 • End Piece
 • Hand Strap
 • Black and White display
 • Dimensions (mm): 115x52x32.5
 • Product weight with battery (g): 133
 • Continuous measurement
 • Min/Max Value
 • Area measurement
 • Volume measurement
 • Pythagorean two points
 • Pythagorean three points
 • Add/Subtraction
 • Multi Reference Point
 • Triangle Area measurement
 • Multi reference point
 • Multi units

متر لیزری مترلیزری متر لیزری متر لیزری Mileseey مترلیزری متر لیزری
دستگاه ها و تجهیزات تست و اندازه گیری صنعتی