شما در این صفحه میباشید: تجهیزات تست رنگ و پوشش « ضخامت سنج رنگ خودرو ، تستر رنگ خودرو


ضخامت سنج دیجیتال رنگ خودرو   مدل FMC
Car Paint Thickness Gauge


تلفن سفارش سریع:
021-33996361     و      8131263-0912

دستگاه ديجيتال تشخيص رنگ شدگى بدنه اتومبيل (ضخامت سنج رنگ خودرو)، ضخامت لايه رنگ خودرو را با دقت بالا و بر حسب هزارم ميليمتر (ميكرون) اندازه گيرى كرده و بر روى صفحه تصوير دستگاه نمايش ميدهد و امكان بازرسى دقيق بدنه خودرو جهت اطمينان از فابريك بودن بدنه و شناسايى دقيق نواحى تعمير شده و رنگ شده را فراهم ميسازد.

دقت بالاى دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو باعث شده است كه استفاده از دستگاه هاى ديجيتال اندازه گيرى ضخامت رنگ خودرو به يك روش مطمئن براى كارشناسى بدنه اتومبيل تبديل گردد و در سالهاى اخير در اكثر كشورها مورد استفاده بازرسان و كارشناسان خريد و فروش اتومبيل قرار گيرد.

دستگاه ضخامت سنج رنگ اتومبیل مدل TG12FN


ضخامت سنج رنگ شدگی بدنه اتومبیل خودرو، ضخامت سنج رنگ


بهمراه دفترچه راهنمای فارسی


ویژگیها و قابلیتهای دستگاه تستر رنگ خودرو:

امروزه دستگاه های دیجیتال تشخیص رنگ شدگی بدنه اتومبیل ، یک جایگزین مناسب برای دستگاه های سنتی تست بدنه خودرو شده اند که از دقت بسیار بالا و سرعت بالایی برخوردار هستند :

 • نمایش ضخامت رنگ بدنه خودرو بر حسب میکرون یا هزارم میلیمتر و اینچ با دقت بالا
 • بزرگ بودن صفحه نمایش  و تسهیل در خواندن ضخامت ها
 • تشخیص جنس بدنه خودرو ( آهن یا آلومینوم ) به صورت اتومات و نمایش آن بر روی صفحه تصویر
 • دارای حافظه با قابلیت ذخیره 10 ضخامت اندازه گیری شده.
 • امكان چرخش 180 درجه صفحه نمايش و سهولت خواندن اعداد هنگام ضخامت سنجی نقاط پایینی خودرو
 • امکان کالیبره کردن دستگاه به صورت کالیبره یک نقطه ای و کالیبره دو نقطه ای با استفاده از فویلهای کالیبراسیون
 

دستگاه ديجيتال تشخيص رنگ شدگى بدنه اتومبيل (ضخامت سنج رنگ خودرو)، ضخامت لايه رنگ خودرو را با دقت بالا و بر حسب هزارم ميليمتر (ميكرون) اندازه گيرى كرده و بر روى صفحه تصوير دستگاه نمايش ميدهد و امكان بازرسى دقيق بدنه خودرو جهت اطمينان از فابريك بودن بدنه و شناسايى دقيق نواحى تعمير شده و رنگ شده را فراهم ميسازد.

دقت بالاى دستگاه ضخامت سنج رنگ خودرو باعث شده است كه استفاده از دستگاه هاى ديجيتال اندازه گيرى ضخامت رنگ خودرو به يك روش مطمئن براى كارشناسى بدنه اتومبيل تبديل گردد و در سالهاى اخير در اكثر كشورها مورد استفاده بازرسان و كارشناسان خريد و فروش اتومبيل قرار گيرد.


دستگاه ضخامت سنج رنگ اتومبیل مدل TG14FN


تستر خودرو، تستر دیجیتال خودرو، ضخامت سنج خودرو


بهمراه دفترچه راهنمای فارسی


ویژگیها و قابلیتهای دستگاه تستر رنگ خودرو:

 • نمایش ضخامت رنگ بدنه خودرو بر حسب میکرون یا هزارم میلیمتر و اینچ با دقت بالا
 • صفحه نمایش رنگی بزرگ و تسهیل در خواندن ضخامت ها
 • تشخیص  اتوماتیک جنس بدنه خودرو ( آهن یا آلومینوم ) و نمایش آن بر روی صفحه تصویر
 • دارای حافظه با قابلیت ذخیره 100 ضخامت اندازه گیری شده.
 • امكان چرخش 180 درجه صفحه نمايش و سهولت خواندن اعداد هنگام ضخامت سنجی نقاط پایینی خودرو
 • امکان کالیبره کردن دستگاه به صورت کالیبره یک نقطه ای و کالیبره دو نقطه ای با استفاده از فویلهای کالیبراسیون
 

تستر دیجیتال خودرو (ضخامت سنج رنگ اتومبیل)، ضخامت لايه رنگ اتومبیل را با دقت بالا و بر حسب هزارم ميليمتر (ميكرون) اندازه گيرى كرده و بر روى صفحه تصوير دستگاه نمايش ميدهد و امكان بازرسى دقيق بدنه خودرو جهت اطمينان از فابريك بودن بدنه و شناسايى دقيق نواحى تعمير شده و رنگ شده را فراهم ميسازد.

دقت بالاى دستگاه تستر اتومبیل باعث شده است كه استفاده از دستگاه هاى ديجيتال اندازه گيرى ضخامت رنگ خودرو به يك روش مطمئن براى كارشناسى بدنه اتومبيل تبديل گردد و در سالهاى اخير در اكثر كشورها مورد استفاده بازرسان و كارشناسان خريد و فروش اتومبيل قرار گيرد.ضخامت سنج تستر رنگ خودرو مدل CHY

دستگاه ديجيتال ضخامت سنج رنگ خودرو  جهت تشخيص رنگ شدگى بدنه اتومبيل ، ضخامت لايه رنگ خودرو را با دقت بالا و بر حسب میکرون یا هزارم ميليمتر اندازه گيرى كرده و بر روى صفحه تصوير دستگاه نمايش ميدهد و در نتیجه بازرسى دقيق بدنه خودرو جهت اطمينان از فابريك بودن بدنه و شناسايى نواحى تعمير شده و رنگ شده را فراهم ميسازد.

دقت بالاى دستگاه ضخامت سنج رنگ ، استفاده از دستگاه هاى ديجيتال اندازه گيرى ضخامت رنگ خودرو را به يك روش مطمئن براى كارشناسى بدنه اتومبيل تبديل کرده و در سالهاى اخير در اكثر كشورها مورد استفاده بازرسان و كارشناسان خريد و فروش اتومبيل قرار گرفته است.

ضخامت سنج رنگ مدل CHY115 & CHY113


ضخامت سنج رنگ شدگی بدنه اتومبیل خودرو، ضخامت سنج رنگ


قابلیتهای دستگاه دیجیتال ضخامت سنج رنگ خودرو:

 • نمایش ضخامت رنگ بدنه خودرو بر حسب میکرون یا هزارم میلیمتر و اینچ با دقت بالا
 • بزرگ بودن صفحه نمایش  و تسهیل در خواندن ضخامت ها
 • تشخیص جنس بدنه خودرو ( آهن یا آلومینوم ) به صورت اتومات و نمایش آن بر روی صفحه تصویر
 • دارای حافظه با قابلیت ذخیره 255 ضخامت اندازه گیری شده.
 • نمایش ماکزیمم، مینیمم و نمایش میانگین اعداد خوانده شده
 • اندازه گیری ضخامت با رنج صفر الی 1000 میکرون
 • دارای چراغ Back Light جهت ضخامت سنجی در نور کم
 • دارای آلارم حد بالا و حد پایین
 • امکان کالیبره کردن دستگاه با استفاده از فویلهای کالیبراسیون

دستگاه تشخیص رنگ شدگی بدنه اتومبیل، ضخامت سنج رنگ، تستر رنگ اتومبیل

 
 

سیستم تبادل لینک:

http://carpaint.persiangig.com/
http://carpainttester.blogdoon.com/
http://equipment.persianblog.ir/
www.painttester.LoxBlog.Com
www.painttester.LoxTarin.Com
www.painttester.GLXBlog.Com
www.painttester.LXB.iR

 
تجهیزات بازرسی فنی و تستهای غیر مخرب NDT
شرکتهای صنعتی سازنده تجهیزات صنعتی
تجهیزات شرکت GE دستگاه های شرکت Lutron دستگاههای شرکت Hioki
تجهیزات شرکت Megger تجهیزات شرکت Olympus تجهیزات شرکت Fluke دستگاه های شرکت ST شرکت Testo
شرکت Nawoo دستگاه های شرکت ABB
شرکت Phynix تجهیزات شرکت AZ تجهیزات شرکت Kyoritsu
شرکت Kaise محصولات شرکت MagnaFlux
تجهیزات شرکت TES تجهیزات شرکت Elcometer
شرکتهای صنعتی سازنده تجهیزات صنعتی
شرکتهای صنعتی سازنده تجهیزات صنعتی


ضخامت سنج رنگ خودرو , تستر رنگ خودرو
دستگاه ها و تجهیزات تست و اندازه گیری صنعتی